top of page
Headers_Volunteer.jpg

داوطلب

وقت خود را بگذارید و تأثیری ماندگار بر جامعه ما بگذارید

Volunteer_Body.jpg

داوطلبان ما نیروی محرکه همه کارهای ما هستند. اگر می توانید، ما شما را تشویق می کنیم که زمان و استعداد خود را برای پیشبرد مأموریت حیاتی ما هدیه دهید. از رویدادهای ویژه، حسابداری، مدیریت داده ها، فناوری اطلاعات، دفتری، پذیرایی، خدمات غذایی، جمع آوری کمک های مالی و موارد دیگر، ما فرصت های زیادی برای علاقه مندان داریم. ساعات کار داوطلبانه ما دوشنبه تا جمعه، 8:30 صبح تا 4:30 بعد از ظهر است

bottom of page