top of page
Headers_CIAS.jpg

ENSKRIPSYON KAN Louvri kounye a!

KAN MWEN ESPESYAL

SWEN POU MOUN KI GEN DIFERANS ENTELEKTUYEL AK DEVLOPMAN AK ANDIKAPITE FIZIK

37575191_2199696770075372_56138909874042

Konsènan Kan mwen Espesyal

Pandan 38 dènye ane yo, Katolik Charities' Camp I Am Special – yon etablisman ki akredite Asosyasyon Camp Ameriken (ACA) – te ankouraje ak selebre kalite lavi pou timoun, adolesan, ak adilt ki gen diferans entelektyèl ak devlopman (IDD) ak lòt andikap. .

 

Yon pwogram ete tipik an pèsòn – ke nou planifye pou l ofri ankò an 2022 – bay moun ki gen IDD opòtinite pou yo grandi nan endepandans yo. Pwogramasyon yo ofri nan Camp I Am Special bay chwa pou yo patisipe nan anpil aktivite chak jou ki pèmèt yo pran risk, detire kapasite yo epi jwi konpayi lòt moun. Kèk nan aktivite sa yo gen ladann woulib, atizana, espò adaptasyon ak yoga, ak pase tan ak zanmi nan Rotary Club of Deerwood Abigail's Joy Camp I Am Special Aquatic Center.

Pisin ki fèk konstwi ak paviyon an lonbraj bay apeprè 2,450 pye kare nan stimuli sansoryèl ki gen ladan, bulle ak sous dlo, yon antre gradyèl pisin ki konfòme ADA, ak flote tout fòm ak tout gwosè. Kanpay yo gratis pou antre nan dlo nan pwòp vitès pa yo, epi mache nan dlo ak chèz woulant dlo yo toujou disponib pou moun ki bezwen asistans.  

Anplis pisin lan, lakou rekreyasyon espesyal Chartrand Family Camp I Am Special Playground ki te ajoute dènyèman ofri yon balanse plizyè aksesib pou chèz woulant, balanse pou plizyè moun, ak yon balanse ant jenerasyon ki ede timoun ak granmoun devlope koneksyon.

SIPÒ KANPÒ AK YON REPA

Nou bezwen manje bay pou nouri Kanpay yo, zanmi yo, ak anplwaye yo pandan sesyon kan nou yo. Kontakte nou pou plis enfòmasyon.

KAN MWEN ESPESYAL 2022

Enskripsyon pou Sesyon Espesyal Kan I Am k ap vini yo louvri kounye a. Klike la a pou w enskri.

FÈ YON DON
POU KANPE

Jenerozite w fè yon gwo diferans pou Campers nou yo. Konsidere yon don monetè oswa materyèl pou ranfòse efò nou yo.

Ki moun ki kalifye pou Camp I Am Special

Pandan sesyon an pèsòn, ekip nou an ofri swen pèsonalize ki pèmèt nou akeyi moun ki gen bezwen espesifik ak defi tankou:

Sendwòm Angelman

Sendwòm Asperger

Twoub Defisi Atansyon Ipèaktivite

Otis

Èzofaj Barrett a

Paralezi serebral

Maladi dan Charcot Marie

Anòmal kwomozòm

Sendwòm Cornelia de Lange

Devlopman / Globalman Reta

Sendwòm Dawonn

Sendwòm Dysmorphic

EMH, PHM, TMH

Sendwòm alkòl fetis la

Distwofi miskilè

Trouble Devlopman omniprésente

Sendwòm Prader/Willi

Twoub Emosyonèl Segondè

Twoub kriz malkadi

Disfonksyon entegrasyon sansoryèl

Sendwòm nan sèvo ti

Spina Bifida

Ansefalopati estatik

Sendwòm Tourette

Sklewoz tuberuz

Lòt kapasite devlopman ak inik

Ki sa zanmi kan yo ye?

Buddies yo se elèv volontè nan lekòl segondè ki asosye 1:1 ak Campers pou bay swen 24-22 ak konpayon. Zanmi nou yo resevwa fòmasyon sou tout aspè nan diferans Camper yo, ki gen ladan bezwen ak defi ansanm ak renmen ak pa renmen. Zanmi yo touche 121 èdtan sèvis pou yon semèn nan kan rezidansyèl, 101 èdtan sèvis pou yon semèn nan kan lajounen, 12 èdtan sèvis pou Mini-Camp ak 6 èdtan sèvis pou yon Super Samdi. Yo atann pou zanmi yo dezenterese, devwe, konpasyon, enèjik ak amizan. Pou aprann plis sou vin yon Kan BuddyKLIKE LA.

Kesyon?

Pou tout demann kan oswa pou resevwa plis enfòmasyon,
tanpri kontakte nou via imèl nan campiamspecial@ccbjax.org.

Adrès Fizik:

445 Marywood Drive

Fruit Cove, FL 32259

Adrès lakay :
235 Marywood Drive
St. Johns, FL 32259

Nimewo telefòn:
(904) 230-7447

Nimewo Faks:
(904) 230-7465

Imèl:
campiamspecial@ccbjax.org

ACA-Logo-600x374.png
bottom of page