top of page
CCJax_SocialSharing.jpg
CATHOLIC CHARITIES JACKSONVILLE
TRANSFORMING LIVES
SINCE 1975
B&W Save The Date_edited.jpg

METE LAfwa NOU AN AKSYON

Katolik Charities mete lafwa nan aksyon pou sèvi moun ki pi vilnerab nan kominote nou an, defann jistis, diyite moun ak kalite lavi, pandan y ap reflete konpasyon Bondye nan Kris la. 

OurPrograms.jpg

PWOGRAM NOU YO

We are committed to providing a brighter, more nourishing future for everyone in the area.

Please see below for key dates and locations for our food distribution.

Anchor Academy Elementary School – Fourth Saturday of every Month

Food Farmacy (Mayport)- Every 2nd and 4th Sunday

King's Bay Submarine Base (Nassau/Camden)- March 30th, 2024

Mary Queen of Heaven (Duval)- April 13th, 2024

St. Lukes (Clay)- April 20th, 2024

St. Mary's (Baker) - July 2024 TBD

Guardian Catholic School- May 11th

1430 Bernita Street- Wednesdays and Fridays (8:30 AM Registration, 10:30 AM Distribution)

No ID required, all are welcome. There are a limited number of tickets so be sure to arrive early.

GetInvolved.jpg

PATISIPE

FOOD
DISTRIBUTION INFORMATION 2024

FÈ YON ENPAK

CC_JAX_WebElements-02.png

680,823
LIV MANJE

bay pou44,410 moun atravè pwogram manje nou yo

CC_JAX_WebElements-03.png

3,081
ENDIVIDI

resevwa asistans finansye ijans pou lwaye, ipotèk oswa sèvis piblik

CC_JAX_WebElements-04.png

1,318
Enpak

te resevwa asistans atravè our Pwogram refijye yo pou entegre lavi yo nan peyi Etazini.

CC_JAX_WebElements-05.png

184
Enpak

Kan Mwen Espesyalbay yon eksperyans kan pou timoun, adolesan, granmoun ki gen IDD

EDE MOUN TOUT LAFWA

CC_JAX_WebElements-06.png

"Mwen rekonesan ke Catholic Charities gen pwogram sansibilizasyon pou ede moun tounen nan mendèv la epi pi enpòtan an, lavi."

Jessica

bottom of page