top of page
Headers_GetInvolved.jpg
winndixie.png

PWOGRAM COMMUNITY BAG W/Southeastern Grocers – tout mwa DESANM

Katolik Charities Jacksonville pral resevwa $1.00 nan chak $2.99 SAK Kominotè ki vann ant 1ye Desanm ak 31 Desanm 2022 ki vann nan: Winn-Dixie703 Chaffee Road, Jacksonville

EDE TRANSFORME LAVI MOUN KI PI BEZWEN LI

APRANN KIJAN OU KA FÈ YON DIFERANS DERRA

Donate.jpg
DONATE

Bay èd enpòtan pou moun ak fanmi ki nan bezwen

DivineSociety.jpg
SOSYETE DIVINE

Antre nan sosyete eksklizif sipòtè filantropik nou an

Volunteer.jpg
VOLONTE

Aji kòm yon sèvitè fidèl pou moun ki pi vilnerab yo 

Events.jpg
EVÈNMAN

Ale nan youn nan nou yo

evènman k ap vini yo

bottom of page